templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka

Flygplatsboken del 1

Svenska militära och civila flygplatser

Flygplatsboken ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utbeckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram en rikt bildmaterial som är givande för läsaren.

296 sidor.
flygplatsboken-1.jpg

>> Download, dokument och länkar

Flygplatsboken del 1

Tillbaka