templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka Skicka kommentar

Fält 20 Råda

1941-2003

Råda/Björnegården
FV-beteckning(hemlig plats): Fält 20
FV-nummer: 37, 037
FV-förkortning: RÅD, 1986- SÅT-RÅD
FortV anläggningsnummer: 115
ICAO-kod: ESFR

1940- Fält 20 (Björnegården)
1953- Fält 20 (Råda)
1975- Råda
1986- Råda-Såtenäs


PL Fält 20-01.JPG

Lägesbeskrivning

Vid Råda, fyra km väster om Lidköping.
RT90 Syd/Nord-koordinat:
Väst/Öst-koordinat:
SWEREF99 Syd/Nord-koordinat:
Väst/Öst-koordinat:
WGS84 Latitud:
Longitud:
ME Fält20-101m.JPG

Historia

Byggd maj 1940-juli 1941. Tre 900 m rullbanor byggdes sept 1942-juni 1943. Ny huvudbana 18/36 2000 X 35 byggd 1954.
Flygbasen utbyggd till Bas 60 och Bas 90-systemen.

Nuvarande användning

Militärt övningsfält.

T10120 Råda/Björnegården Västergötland R Fä 20 37 RÅD 115 ESFR 1986-- Råda-Såtenäs 1940

Landskap

Västergötland

>> Download, dokument och länkar

Fält 20 Råda

1941-2003

Tillbaka Skicka kommentar