templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Thörnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

Nyhet: Flygplatsboken del 2

Svenska militära och civila flygplatser

Flygplatsboken del 2 ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utveckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram en rikt bildmaterial som är givande för läsaren.

Del 2 går mer detaljerat in på varje flygplats.
flygplatsboken-del2-1.JPG

>> Download, dokument och länkar

Nyhet: Flygplatsboken del 2

Tillbaka