templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Thörnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

Spaning mot skyn

Den svenska luftbevakningens historia inifrån

Det svenska luftförsvaret är en viktig del av vår historia. Trots sin stora betydelse har Stridsledning och luftbevakning (Stril) genom tiderna intagit en mycket undanskymd plats i redogörelser för flygets utveckling. En anledning till detta är att Stril-verksamheten alltid varit omgärdad med mycket sträng sekretess. Vem kunde ana att man kanske hade en hemlig ledningscentral i hyreshuset där man bodde?

Författaren är själv flygvapenofficer och har många års personliga erfarenheter av tjänstgöring inom luftförsvaret. I boken kombineras dessa erfarenheter med resultatet av omfattande arkivforskning, intervjuer och ett rikligt, unikt bildmaterial som till stor del nu publiceras för första gången.

240 sidor.
spaning mot skyn.png

>> Download, dokument och länkar

Spaning mot skyn

Tillbaka