templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Törnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

Svenska militära flygbaser

Introduktion och grundbegrepp. Rapport Fortifikationsverket 2007:1

Rapporten introducerar ämnet svenska militära flygbaser, sammanställer de grundbegrepp som är av betydelse för flygbasverksamheten samt förtecknar de svenska militära flygbaser som har funnits genom tiderna. Rapporten kommer förhoppningsvis att bidra till att stimulera intresset för de svenska flygbaserna och inspirera till fortsatt flygbasforskning.

Rapporten finns tillgänglig för gratis nedladdning (pdf) nedan. Den tryckta upplagan är slutsåld.
omslag.jpg

>> Download, dokument och länkar

Svenska militära flygbaser

Tillbaka