templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka

Spaning mot skyn

Den svenska luftbevakningens historia inifrån

Det svenska luftförsvaret är en viktig del av vår historia. Trots sin stora betydelse har Stridsledning och luftbevakning (Stril) genom tiderna intagit en mycket undanskymd plats i redogörelser för flygets utveckling. En anledning till detta är att Stril-verksamheten alltid varit omgärdad med mycket sträng sekretess. Vem kunde ana att man kanske hade en hemlig ledningscentral i hyreshuset där man bodde?

Författaren är själv flygvapenofficer och har många års personliga erfarenheter av tjänstgöring inom luftförsvaret. I boken kombineras dessa erfarenheter med resultatet av omfattande arkivforskning, intervjuer och ett rikligt, unikt bildmaterial som till stor del nu publiceras för första gången.

För att beställa boken eller få mer information: Skicka e-post direkt till förlaget Fort&Bunker på info@bunker.nu eller till flygbas.se på bertor@hotmail.com
spaning_baksida.JPG

>> Download, dokument och länkar

Spaning mot skyn

Tillbaka